Årlig møte fotball 2023

Postet av Lensvik IL - Fotball den 1. Feb 2024

Fotballavdelingen arrangerer årlig møte 12. februar kl. 19.00 på Gallerikafeen.


Saksliste: 

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
   

 1. Valg av møteleder og møtesekretær
   

 1. Valg av to til å underskrive møteprotokoll
   

 1. Godkjenning av regnskap 2023
   

 1. Godkjenning av årsberetning 2023
   

 1. Fastsette budsjett for 2024
   

 1. Gjennomgang av årsplan som skal fremmes for hovedstyret
   

 1. Godkjenning av forslag til styre for 2024 (videreformidles til valgkomiteen)
   

 1. Eventuelt
  Saker må være meldt til styret innen 5Februar. 

 

Vel møtt!