ÅSMYRA 2014

Åsmyra A: Hovedbanen - halvpart nærmest klubbhuset
Åsmyra B:
Hovedbanen - halvpart lengst fra klubbhuset
Åsmyra C: Den lille banen

Bane A og bane B kan deles i to ved minikamper; A1 og A2, B1 og B2.Kamp og treningstider Åsmyra 2014