Holdninger for lagidrett - fotball og håndball

Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og miljøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spillernes holdninger holder mål. I barneidretten har foreldre/foresatte og trenere/lagledere stor påvirkningskraft, og dermed både mulighet til, og ansvar for å bidra til at spillerne får så sunne holdninger som mulig.

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse nærmiljøet vårt. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.


Holdninger overfor medspillere:
 • Vær positiv.
 • Gi ros/oppmuntring.
 • Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil.
Holdninger overfor motspillere:
 • Vis god sportsånd.
 • Vis respekt.
Holdninger overfor trener/lagleder:
 • Lytt til det trener og lagleder har å si!
 • Vær gjerne uenig, men vurder riktig tidspunkt for å ta det opp.
 • Vær samarbeidsvillig.
 • Møt opp på trening.
 • Gi alltid beskjed ved forfall til trening og kamp.
Holdninger overfor dommer/regelverk:
 • Godta dommerens avgjørelser. Start aldri en diskusjon med dommeren. 
 • Unngå negative reaksjoner - vær positiv.
Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:
 • barnets egen utvikling som spiller
 • hvor godt miljøet på laget kan bli
 • hvor gode lagkameratene/-venninnene kan bli