Kampgjennomføring høsten 2020

Postet av Lensvik IL - Fotball den 12. Aug 2020


Fra 1. august får barn og unge endelig lov til å spille fotballkamper igjen. Gjennomføringen skal være i tråd med rammer satt av krets og fotballforbund. Fotballstyret ber derfor alle foreldre, foresatte og andre publikummere om å lese vedlagte infoskriv. Sammen skal vi skape en trygg ramme for gjennomføring!

Infoskriv foreldre_foresatte.docx

Mvh fotballstyret
Retningslinjer fotballaktivitet (oppdatert 13. mai)

Postet av Lensvik IL - Fotball den 8. Mai 2020

I vedlegget finner dere oppdaterte retningslinjer for aktivitet i regi av Lensvik IL fotball. Vi oppfordrer nå alle årsklasser til å starte opp aktivitet innenfor rammen av retningslinjene.

Merk også at kunstgresset fortsatt er stengt for uorganisert aktivitet.

Mvh fotballstyret

Retningslinjer korona Lensvik_oppdatert130520.docx
Fotballaktivitet etter påske

Postet av Lensvik IL - Fotball den 9. Apr 2020

Kommuneoverlegen har gitt klarsignal for at vi kan tilby organisert aktivitet etter påske. Styret i Lensvik fotball har bestemt at vi skal tilby aktivitet for barn 10 år og eldre (født 2010 eller tidligere). Det er utarbeidet felles retningslinjer som skal overholdes under all organisert aktivitet.

Retningslinjer organisert fotballaktivitet Lensvik IL

Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i Norges Idrettsforbunds fellesidrettslige anbefalinger (datert 2. april) og Norges fotballforbunds koronavettregler (datert 3. april).
1. Lensvik IL fotball vil tilby organisert fotballaktivitet til barn født 2010 eller tidligere (fra klasse 10 år og oppover).

2. Det skal ikke være flere enn fem personer per aktivitetsgruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.

3. Det skal være en voksenperson per aktivitetsgruppe, og denne har ansvar for at gitte retningslinjer blir fulgt.

4. Det skal være maksimum være fire aktivitetsgrupper samtidig på banen (20 personer). 11’er-banen blir ved behov delt inn i fire kvadranter.

5. Det skal alltid være to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

6. Det er ikke tillatt med treningsøvelser og aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

7. Ballen er en potensiell smittekilde. Alle baller rengjøres med såpe før og etter bruk. Ingen spillere tar med personlig ball til aktiviteten.

8. Ballen skal ikke berøres med hendene eller hodet under aktiviteten. Normal keepertrening er dermed utelukket.

9. Kjegler og annet utstyr skal håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. Dette er ansvarlig voksenperson.

10. Felles garderober skal ikke benyttes.

11. Spillerne skal møte maksimum 5 minutter før aktivitet, og blir oppfordret til å dra hjem rett etter aktivitet.

12. Det er viktig med gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Spillere skal vaske hendene grundig før og etter aktiviteten.

13. All organisert aktivitet i denne perioden er frivillig. Det er dermed opp til den enkelte spiller og dens foreldre/foresatte om det er ønskelig å delta på aktivitet eller ikke.

14. Spillere som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta på aktivitet.

Retningslinjene vil kunne bli revidert etter hvert som vi gjør oss erfaringer med aktivitet. De vil også bli revidert ved nye bestemmelser fra myndigheter, idretts- og fotballforbundet. Om ikke retningslinjer blir overholdt, så vil aktivitet bli stoppet.

Når det gjelder egeninitiert aktivitet så er det kommunen som setter premisser for denne. Vi har fått beskjed om at banen er stengt til etter påske. Når det eventuelt åpnes for egeneinitiert aktivitet gjelder fotballens koronavettregler også for slik aktivitet. Kort oppsummert innebærer det grupper på maks. 5 personer, 2 meters avstand og alltid en voksenperson til stede.

Fotballens Koronvettregler - Plakat til utsendelse og sosiale media.docx

REGLER FOR SPILLERE SOM SKAL DELTA PÅ ORGANISERT TRENING.docx

Mvh fotballstyret