Årlig møte Lensvik fotball

Årlig møte Lensvik fotball


Arrangør: Bård Vinje

Tid


Sted

Vis kart

Fotballavdelingen inviterer til årlig møte 12. februar kl. 20:15 på skolen.


Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

 2. Valg av møteleder og møtesekretær

 3. Valg av to til å underskrive møteprotokoll

 4. Godkjenning av regnskap 2019

 5. Godkjenning av årsberetning 2019

 6. Fastsette årlig treningsavgift for 2020

 7. Fastsette budsjett for 2020

 8. Gjennomgang av årsplan som skal fremmes for hovedstyret

 9. Godkjenning av forslag til styre for 2020 (videreformidles til valgkomiteen)

 10. Eventuelt
   Saker må være meldt til styret innen 7. februar.


Vel møtt!


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.