Årlig møte ski/friidrett

Årlig møte ski/friidrett


Arrangør: Lensvik IL

Tid


Sted

Vis kart

Årlig møte i avdeling ski/friidrett, Lensvik IL  

Tid: Tirsdag 26.02.19 kl 19:00

Sted: Haraldstu


Saker til årlig møte meldes til styret innen 24.02.19:

Stian Selnes, 7316 Lensvik

e-post: stia-se@online.no


Sakliste:    

            1 Godkjenning av innkalling og sakliste

            2 Valg av møteleder og møtesekretær

            3 Valg av to til å underskrive møteprotokoll

            4 Godkjenning av årsmelding

            5 Godkjenning av regnskap for 2018

            6 Vedtak av budsjett for 2019    

            7 Valg av representant til styre

            8 Eventuelt

Velkommen!

 Ski/friidrettsavd. – v / Stian SelnesKommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.