Årsmøte

Årsmøte


Arrangør: Lensvik IL

Tid


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lensvik IL

Innkalling Årsmøtet 2018.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 på Milano Pizzeria, Lensvik

Under følger sakslisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen og saklisten.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Valg


Vel møtt.
Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.