Årlig møte fotball

Årlig møte fotball


Tid


Årlig møte i Lensvik IL - Fotball

Tid: Mandag 13.02.17 kl.19.00

Sted: Lensvik skole, møterom

Saker til årlig møte meldes til styret innen 05.02.17:

Saker meldes via e-post: lensvikfotball@gmail.com

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og møtesekretær

3. Valg av to til å underskrive møteprotokoll

4. Godkjenning av regnskap 2016

5. Godkjenning av årsberetning 2016

6. Fastsette budsjett for 2017

7. Fastsette årlig treningsavgift for 2017

8. Gjennomgang av årsplan som skal fremmes for hovedstyret

9. Godkjenning av forslag til styre for 2017 (videreformidles til valgkomiteen)

10. Eventuelt


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.