Årsmøte Lensvik IL

Årsmøte Lensvik IL


Arrangør: Lensvik IL

Tid


Årsmøtet i Lensvik IL arrangeres 18. mars kl 19.00 på Lensvik Kro.

Saker til Årsmøtet meldes inn til styret innen 1. mars på epost: kaa-svan@online.no

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.