Årsmøte gjennomført

Postet av Lensvik IL den 23. Mar 2015

Onsdag 18. mars avholdt Lensvik IL årsmøte på Lensvik Kro. Avdelingene var representert og det ble brukt mye tid på å gå gjennom årsmeldinger og økonomi til alle avdelingene i tillegg til hovedlagets.
Årsmøtehefte 2015

Det hadde kommet inn to saker til årsmøtet som ble diskutert. Friidrettsstyret hadde en sak der de ikke ville fortsette drift i avdelinga. Dette mente årsmøtet at ikke var et godt alternativ og at det er viktig å opprettholde friidrettsaktivitet både som et tilbud og for å bruke det flotte anlegget ved Lensvik skole. Diskusjonen endte med at styret fikk i oppgave å finne hensiktsmessig organisering av friidretten for å få mest mulig aktivitet.

Styret i hovedlaget hadde i tillegg levert en informasjonssak om status på klubbhuset. Styret fikk i oppdrag å fortsette arbeidet også i 2015.

Endringer i Organisasjonsplan ble gjennomgått og nye kommentarer kom til under gjennomgangen.

LIL Organisasjonsplan

Valget foregikk uten dramatiske endringer. Terje Førland kommer inn i hovedstyret som ny leder i Gymnastikk og Turn. Ny valgkomite består av Torstein Moe, Anne Marit Tangvik og Odd Roar Størdal.

Referat


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.