Svømmehall

Postet av Lensvik IL den 5. Okt 2018

Lensvik IL har siden 1990-tallet hatt en avtale med Agdenes kommune om å stille tilsynsvakter i svømmehallen tre kvelder pr uke. Gjennom det siste året har Agdenes kommune og Lensvik IL hatt en dialog oppfølging av den gamle avtalen, men det ble ikke uten videre enighet om endring av denne avtalen. Med bakgrunn i dette sa Lensvik IL opp den gamle avtalen tidlig sommeren 2018. Etter dette har det blitt utarbeidet en ny avtale og nye retningslinjer for tilsynsvakter, badegjester og foreldre som er mer konkrete og tydelige. Den nye avtalen ble signert av Lensvik IL og Agdenes kommune fredag 5. oktober 2018.

Høstens svømmevaktliste starter dermed tirsdag 16. oktober, etter at høstferien er ferdig. Legg merke til at vakt 2 på tirsdager er markert med rød tekst, noe som betyr at det kun er kvinnelige vakter på disse vaktene. Dette er spesifisert som et krav i den nye avtalen mellom Lensvik IL og kommunen. Andre krav er at tilsynsvakten skal være minst 20 år og i åpningstiden påse at instruksene blir overholdt.

Svømmehallen høst 2018.pdf

Instruksene under kommer til å ligge tilgjengelig i svømmehallen, men det anbefales at alle leser gjennom enten de er vakt eller ikke. Det er mer definert foreldreansvar og det er en tydelig aldersgrense for når barn kan bade alene. Det er også begrensninger på antall badende gjester.

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf

Lensvik IL får utbetalt en årlig sum fra Agdenes kommune for jobben med å holde svømmehallen åpen for kommunens innbyggere på kveldstid. Dette er et fantastisk tilbud som alle nyter godt av. De som blir satt opp som tilsynsvakter gjør en dugnadsinnsats som er viktig for Lensvik IL og den aktiviteten vi kan tilby våre medlemmer. Vi har imidlertid litt få foreldre å fordele byrden på, men hvis noen synes dette er en fin måte å bidra til Lensvik IL, og kunne tenke seg å stille opp mer enn en kveld per halvår, er det bare å si fra til Kåre på e-post ksvanem@icloud.com. Tusen takk for innsatsen alle sammen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.