Svømmehallen våren 2021

Postet av Lensvik IL den 30. Des 2020

Svømmehallene i Orkland kommune er åpne med koronatiltak. Hallen er åpen tre kvelder per uke, men det er begrensninger på antall besøkende. Hver kveld deles i to puljer med en pause satt av til garderobevask i mellom.

Sjekkliste smittevern for svømmebasseng, garderober og dusjer vil bli skrevet ut og lagt i hallen. Den skal fylles ut hver kveld for å sikre smittesporing. Alle vakter og besøkende må forholde seg til smittevernreglene. Alle som ikke bader skal bruke munnbind.

Sjekkliste korona.pdf

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 8 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen vår 2021.pdf oppdatert 06.01.21

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdfGave fra Orkla Sparebank

Postet av Lensvik IL den 27. Okt 2020

I oktober mottok Lensvik IL en gave på kr 25 000 fra Orkla Sparebanks gavefond. Gaven mottar vi som en støtte til vårt arbeid med å skape aktivitet i lokalsamfunnet. I tillegg mottok vi 10 000 kr til drift av Haraldstu fra samme fond.


Dette er midler som kommer veldig godt med i driften av Lensvik IL. Tusen takk for gaven fra vår hovedsponsor Orkla Sparebank.
Svømmehallen åpner igjen

Postet av Lensvik IL den 1. Okt 2020

Svømmehallene i Orkland kommune åpner i uke 42 med koronatiltak. Vi har satt opp vaktliste for perioden fram til Jul. Hallen blir åpen tre kvelder per uke, men det blir begrensninger på antall besøkende. Hver kveld deles i to puljer med en pause satt av til gardenobevask i mellom.

Sjekkliste smittevern for svømmebasseng, garderober og dusjer vil bli skrevet ut og lagt i hallen. Den skal fylles ut hver kveld for å sikre smittesporing. Alle vakter og besøkende må forholde seg til smittevernreglene.

Sjekkliste korona.pdf

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 10 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen høst 2020 m.pdf

Se også over reglementet for svømmehallen:

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf

Ansiktsløft på klubbhuset

Postet av Lensvik IL den 7. Aug 2020

Siden tidlig i vår har store deler av klubbhuset fått seg et ansiktsløft og huset på Åsmyra er klart til å fungere som skole for Lensviks yngste elever i noen måneder. 

Lensvik skole rives i disse dager og i tiden framover vil en ny og moderne skole reise seg, men denne prosessen har også gitt skoleledelsen noen utfordringer med hvor de skal plassere elevene. Lensvik IL har i lengre tid vært i dialog med rektor om bruk av Åsmyra, og allerede før sommerferien flyttet elever og lærere inn i lokalene som skal fungere som klasserom for 1.-4. Klasse og SFO. For Lensvik IL ble dette et dytt for å sette i gang en lenge etterlengtet ryddesjau, og når noen «ja-pensjonister» med Hans Petter Meland i spissen tok på seg å male de gamle panelveggene i alle rom, ble det veldig fint. 

I sommer har snekkere skiftet bordkledning på en vegg og 9 vinduer. Vi har tilrettelagt for rømningsveier og malt huset utvendig. Det har også vært en rørlegger innom og gjort noen småting. Etter litt kluss med noen forsvunnede rør, har vi fått gjort klart til å trekke fiber inn i bygget, så elever og lærere kan jobbe med nettilgang.

Kort oppsummert har veldig mange hjulpet til med å få Åsmyra klart til skolebruk, og Lensvik IL vil rette en stor takk til alle som har bidratt fra mars til nå. Fotballgruppa har fått litt mindre plass til lager og garderober, men har vært utrolig tilpasningsdyktige for å legge til rette. Vi har fremdeles noe som gjenstår i garderobedelen av bygget, og det vil bli enda flere oppgraderinger når utleieperioden er ferdig. 

Igjen; Tusen takk for innsatsen. Og; Vi håper småtrinnet får et bra opphold i klubbhuset på Åsmyra.Jordbærtrimmen 2020 - resultatliste

Postet av Lensvik IL den 3. Aug 2020

Lørdag 1. august ble årets Jordbærtrim arrangert med utgangspunkt i Lensvik skole. Både på grunn av koronatiltak og at skolen rives for å gi plass til en ny ble denne dagen litt annerledes enn det vi har vært vant til. Siden elevene har inntatt samfunnshuset nå i anleggsperioden på skolen, ble hele arrangementet gjennomført utendørs, noe som absolutt frister til gjentakelse hvis været tillater det.

resultatliste-jorbærtrimmen-2020.pdf

Sverre Solligård fra Svorkmo NOI ble årets bestemann med tiden 33:52. Beste dame ble i år, som i fjor, Anne Nevin fra Strindheim med tiden 40:37.


Anne Nevin - Beste dame, Sverre Solligård - Beste herre og Jim Edvinsen - Beste Lensvikløper

 

Jordbærtrimmen 2020

Postet av Lensvik IL den 26. Jun 2020

Jordbærtrimmen 2020 blir arrangert lørdag 1. august, som vanlig med utgangspunkt i Lensvik skole. Mosjonistene starter fra kl 10:00 og de aktive har starttid kl 13:00. Påmeldingsfrist aktive er 30 minutter før startskuddet går, altså kl 12:30.

I år blir arrangementet litt annerledes som en følge av flere faktorer. Koronasituasjonen medfører at vi må gjøre noen tiltak. I tillegg har det nettopp startet store byggearbeider på Lensvik Skole som betyr at vi ikke kan benytte gymsalen som vi vanligvis gjør. Arrangementskomiteen håper likevel å få til et flott arrangement med gode løsninger.

Løypetraseen er den samme som alltid med 10,7 km rundt Utnesvatnet.

Lensvik IL har tidligere hentet inn fine gavepremier fra bedrifter i kommunen, men ønsker i år å fokusere på premiene vi er mest kjent for; laks og jordbær, sammen med våre sponsorer Orkla Sparebank, Orkland Energi og Lerøy.

Koronatiltak:

  • Hold 1 meter avstand.
  • Ingen kontanter. Betaling med Vipps og kort.
  • Ingen selvbetjening i kiosken.
  • Maks 3 personer per garderobe. Vi vil åpne alle garderobene, noe som gir en kapasitet på 18.
  • Startfeltet spres for å sikre avstand mellom personer.


Velkommen til Lensvik!


Resultatliste Jorbærtrimmen 2020.xlsx


Resultatliste Jordbærtrimmen 2019
Årsmøte avholdt på Teams

Postet av Lensvik IL den 20. Mai 2020

Årsmøtet 2020 ble, som så mye annet nå for tiden, en ny erfaring. Møtet ble gjennomført digitalt på Teams mandag 11. mai. Her kan dere lese møtepapirene og møteprotokoll.

Lensvik IL - Årsmøteprotokoll for 2020.pdf

Årsmøtehefte 2020.pdf

Vedlegg Årsmøte 2020.pdf

lov for Lensvik idrettslag 161219.pdf

LIL Klubbhåndbok v2.4.pdf

Umbro-varer og handlekveld

Postet av Lensvik IL den 23. Apr 2020

Varene fra klubbkolleksjonen som det ble levert felles bestilling på i februar, har nå ankommet butikken og de har satt i gang trykking. Det var i utgangspunktet planer om en handledag, men som en følge av koronatiltak, er det endret til at alle som henter klær får handledagsrabatt samtidig. Hver enkelt familie vil få melding om at klærne er klare for henting etter hvert, direkte fra Intersport.
Informasjon om Korona

Postet av Lensvik IL den 11. Mar 2020

Oppdatert 18.03.2020

Koronasmitten kommer stadig nærmere, de første tilfellene er påvist i Orkland og Ørland, og viktige samfunnsaktører i hele landet gjør drastiske tiltak for å begrense spredning av koronaviruset i Norge. 

Lensvik IL organiserer aktivitet som samler grupper av mennesker på trening og kamper, og dermed er det potensiale for spredning gjennom våre aktiviteter. Som en følge av situasjonen og føringene fra alle instanser, innstiller Lensvik IL all aktivitet inntil det blir gitt anbefalinger om å starte opp igjen fra NIF og kommunelegen.

Se oppdaterte råd fra Orkland kommune:

https://www.orkland.kommune.no/koronavirus-covid-19.524959.no.html

Årsmøtet utsettes på ubestemt tid.

Norges Idrettsforbund har gitt generell dispensasjon fra kravet om å avholde Årsmøter innen utgangen av mars. Det vil bli sendt ut ny innkalling når ny dato er bestemt.

Oppdatert informasjon fra NIF om idrettens håndtering og tiltak mot korona-smitte:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Lensvik IL oppfordrer alle til å ha en bevisst holdning til situasjonen og gjøre de tiltak som hver enkelt kan gjøre. Dette betyr:

  • God håndhygiene
  • Unngå at folk samler seg til uorganisert aktivitet som erstatning for vanlige treninger. 
  • Tren gjerne, men gjør det alene.

For de som er ekstra interessert, anbefales denne grundige artikkelen:

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Lensvik IL vil følge tilrådninger fra kommunen etter som de kommer.

Svømmevaktliste våren 2020.

Postet av Lensvik IL den 3. Jan 2020

Vaktliste for våren er satt opp. Som i høst er det noen som har to vakter på lista. Dette er fordi vi er for få foreldre å fordele vaktene på, dermed blir det litt mer belastning på alle sammen. 

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 10 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen vår 2020.pdf

Se også over reglementet for svømmehallen:

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf