Svømmevaktliste våren 2020.

Postet av Lensvik IL den 3. Jan 2020

Vaktliste for våren er satt opp. Som i høst er det noen som har to vakter på lista. Dette er fordi vi er for få foreldre å fordele vaktene på, dermed blir det litt mer belastning på alle sammen. 

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 10 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen vår 2020.pdf

Se også over reglementet for svømmehallen:

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf


0 Kommentar

Status Haraldstu desember 2019

Postet av Lensvik IL den 22. Des 2019

Prosjektet Haraldstu har i 2019 virkelig skutt fart og nærmer seg ferdigstillelse. Røde-Korshytta ble kjøpt tidlig i 2018 og siden det har prosjektgruppa jobbet med planlegging, finansiering og, nå i det siste, gjennomføring av planene. Dugnadsgjengen har hele høsten stått på og jobbet stort sett alle ukedager. Dette har gitt god framdrift i prosjektet og gjør at vi snart kan ta i bruk Haraldstu som et samlingspunkt i Lensvik IL. 

I den første fasen av prosjektet gikk det veldig mye tid til planlegging og utarbeidelse av søknader om spillemidler, kommunikasjon med kommunen frem til selve byggesøknaden ble godkjent våren 2019Spillemiddelsøknaden ble levert høsten 2018 med en total prosjektramme på 1 300 000. I tillegg til spillemidler var finansieringsplanen basert på offentlig og privat støtte, egenkapital og dugnadsinnsats. Etter hvert som byggefasen kom i gang ble det klart at opprinnelig søknadsbeløp var satt for lavt, noe som skyldes flere faktorer. Spillemiddelordningen kom med nytt regelverk i 2019; kjøp av hytta kunne inkluderes i søknaden, løsning for vann og avløp ble dyrere enn første plan og verdien av dugnadsarbeidet var høyere. Til slutt ble søknaden levert med en totalramme på 2 450 000.- 

Før byggestart var det en del diskusjoner i prosjektgruppa om vannforsyning og avløp. Det var aktuelt å hente vann fra Øyangsvatnet, men valget falt ned på boring etter grunnvann. Avløpstank med renseanlegg ble kjøpt inn sammen med tre hyttenaboer etter at et eget system for Haraldstu ble vurdert. Kommunen var veldig tydelige på at de ønsket at vi skulle samarbeide med naboene om dette, og systemet som ble valgt er robust og har god kapasitet.  

Påbygget mot øst ble satt opp på støpt grunnmur og inneholder tre toaletter, teknisk rom og inngangsparti. Inne på våtrommene er det baderomsplater på veggene. Gulvbelegget ble valgt ut fra slitestyrke og vannbestandighet. I denne typen bygg vil det være mye ferdsel med sko på og dermed bli en del snø på gulvet, så det ble vurdert som viktig å ha gulv med god kvalitet. I resten av bygget er det lagt panel fra Meldal på de fleste veggene og i taket. 

Allerede fra starten ble prosjektet møtt med velvilje fra samfunnet i Lensvik. Både privatpersoner, bedrifter og kommunen har fra første stund vært engasjerte og positive gjennom både positive tilbakemeldinger til prosjektgruppa og ved å bidra økonomisk. Oppstarten var overføringen av de resterende midlene fra Harald Grønningens skifond, 90200 kr var en skikkelig kickstart på prosjektet og en inspirasjon til alle i prosjektgruppa og dugnadsgjengen. I samarbeid med Orkla Sparebank ble det satt i gang en kampanje gjennom lokalverdi.no, i tillegg ble det samlet inn penger gjennom direktekontakt med næringslivet. Kommunen har vært raus og gitt prosjektet veldig god økonomisk støtte. De lokale helselagene har vært gode støttespillere, og på slutten av året fikk vi tilsagn på vår søknad til Gjensidigestiftelsen om støtte til folkehelsetiltak. 

Parallelt med Haraldstu har det blitt etablert et skileikområde i terrenget rundt hytta. Dette har vært et eget prosjekt administrert av samme prosjektgruppe og utført av samme dugnadsgjeng. Skileikområdet er omsøkt som et nærmiljøanlegg i spillemiddelordningen og fikk tilsagn allerede i 2019. Prosjektet er nær ferdigstillelse og det settes i gang prosess med ferdiggodkjennelse fra kommunen tidlig på nyåret. 

Dugnadsgjengen er en stor gruppe med pensjonister hvor det ikke mangler noe på verken kompetanse eller pågangsmot. Leif Landrø har hele veien vært med i prosjektgruppa og i byggefasen har han ledet arbeidet og vært en pådriver for å sikre framdrift i byggingen. Denne gjengen har stort sett jobbet fulle arbeidsuker gjennom hele høsten og gjort en fantastisk innsats. Gjengen har med sin innsats gjort prosjektet gjennomførbart, samtidig som de har hatt en sosial arena med mange røverhistorier, diskusjoner og mye latter. 

Ethvert prosjekt som baseres på spillemiddelfinansiering må ha en lang tidshorisont da det stilles krav om 30 års perspektiv i tildelingen av spillemidler. Det har vært viktig å velge god kvalitet på materialer og fastmontert inventar. Det er en klar ambisjon at dette skal være et populært samlingspunkt i Øyangen. Spesielt opp mot aktivitet og Lensvik IL sine arrangement, men også med tanke på utlån og utleie. Byggefasen nærmer seg slutten og etter at kjøkkeninnredningen er montert på nyåret vil prosjektet gjennomføre siste fase som er å foreslå driftskonsept til styret, arrangere offisiell åpning og avslutte prosjektet.  

Tusen takk til alle som har bidratt til å realisere drømmen om Haraldstu; dugnadsfolk, prosjektgruppe, næringsliv, kommunen, helselag, økonomiske bidrag og gaver fra private og sist, men ikke minst Harald Grønningens skifond. 

20. januar 2019  

21. Desember 2019


0 Kommentar

Ny kolleksjon

Postet av Lensvik IL den 20. Sep 2019

Styret i Lensvik IL har vedtatt å gå over til Umbros nye kolleksjon UX Elite fra nyttår. Denne kolleksjonen er helt ny i umbros sortiment og plaggene vil ikke være tilgjengelig før 01.01.2020. Unntaket er Half-Zip genser og bukse som det vil være mulig å skaffe like før Jul. Endringen gjelder overtrekksklær og jakker, men ikke draktsett. Utvalget i kolleksjonen vil også utvides litt fra tidligere. Detaljene vil publiseres når de er mottatt fra leverandør.

Kolleksjonen er ett hakk opp i kvalitet sammenlignet med Sublime som vi har hatt de siste 3 årene.

Skistyret diskuterer også å innføre skiklær i kolleksjonen fra samme leverandør, men et annet merke enn umbro.

Se https://scantrade.no/ 

UX Elite: https://www.dropbox.com/sh/gkzj6h2tptv5y5q/AABiv6xraPK4AZEdGK817yTGa/Kataloger/SS20%20UX-Elite%20web.pdf?dl=0


0 Kommentar

Svømmevakter høst 2019

Postet av Lensvik IL den 23. Aug 2019

Vaktliste for høsten er satt opp. Som i vår er det noen som har to vakter på lista. Dette er fordi vi er for få foreldre å fordele vaktene på, dermed blir det litt mer belastning på alle sammen. 

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 10 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen høst 2019.pdf

Se også over reglementet for svømmehallen:

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf


0 Kommentar

Jordbærtrimmen 2019 - Resultatliste

Postet av Lensvik IL den 24. Jun 2019

Resultatliste 2019.pdf

Lensvik er for alle trøndere kjent som jordbærbygda, og da er det naturlig man har et mosjonsløp for å markere dette. Lørdag 3. august arrangerer Lensvik IL Jordbærtrimmen for 37. gang. Løypa er 10,7km og går som vanlig i hovedsak etter grusveg rundt Utnesvatnet med start og målgang ved Lensvik skole.

Jordbærtrimmen er kjent for sin premiering. Klassevinnerne får en halv kasse jordbær og gavepremie. I fjor tok Okubamichael Fissehatsion løyperekorden med tiden 32:44 og slo dermed den gamle rekorden fra 1985. For damene er det Anne Hegvold som innehar rekorden med tiden 38:12, satt i 1997. Orkla Sparebank satte i 2015 opp et rekordfond på kr 2000. Orkla Sparebank Rekordfond øker med kr 2000 hvert år og har nå kommet opp i kr 10.000,- for damene. For herrene blir dette første året, og dermed er det en premie på kr. 2000 for løyperekorden.

Trimklassen starter fra kl 10:00 og fortløpende etter hvert som de melder seg på. Påmelding til aktive åpner kl 10:00 og varer fram til kl 12:30. Starten for de aktive er kl 13:00.

Priser:

Trimklasse - 100 kr (familie 300 kr)

Aktivklasse - 150 kr

Premieutdeling ca. kl 15:00 i Lensvik samfunnshus.

Løypekart finnes her.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline