Jordbærtrimmen 2020

Postet av Lensvik IL den 26. Jun 2020

Jordbærtrimmen 2020 blir arrangert lørdag 1. august, som vanlig med utgangspunkt i Lensvik skole. Mosjonistene starter fra kl 10:00 og de aktive har starttid kl 13:00. Påmeldingsfrist aktive er 30 minutter før startskuddet går, altså kl 12:30.

I år blir arrangementet litt annerledes som en følge av flere faktorer. Koronasituasjonen medfører at vi må gjøre noen tiltak. I tillegg har det nettopp startet store byggearbeider på Lensvik Skole som betyr at vi ikke kan benytte gymsalen som vi vanligvis gjør. Arrangementskomiteen håper likevel å få til et flott arrangement med gode løsninger.

Løypetraseen er den samme som alltid med 10,7 km rundt Utnesvatnet.

Lensvik IL har tidligere hentet inn fine gavepremier fra bedrifter i kommunen, men ønsker i år å fokusere på premiene vi er mest kjent for; laks og jordbær.

Velkommen til Lensvik!


Resultatliste Jordbærtrimmen 2019


0 Kommentar

Årsmøte avholdt på Teams

Postet av Lensvik IL den 20. Mai 2020

Årsmøtet 2020 ble, som så mye annet nå for tiden, en ny erfaring. Møtet ble gjennomført digitalt på Teams mandag 11. mai. Her kan dere lese møtepapirene og møteprotokoll.

Lensvik IL - Årsmøteprotokoll for 2020.pdf

Årsmøtehefte 2020.pdf

Vedlegg Årsmøte 2020.pdf

lov for Lensvik idrettslag 161219.pdf

LIL Klubbhåndbok v2.4.pdf
0 Kommentar

Umbro-varer og handlekveld

Postet av Lensvik IL den 23. Apr 2020

Varene fra klubbkolleksjonen som det ble levert felles bestilling på i februar, har nå ankommet butikken og de har satt i gang trykking. Det var i utgangspunktet planer om en handledag, men som en følge av koronatiltak, er det endret til at alle som henter klær får handledagsrabatt samtidig. Hver enkelt familie vil få melding om at klærne er klare for henting etter hvert, direkte fra Intersport.0 Kommentar

Informasjon om Korona

Postet av Lensvik IL den 11. Mar 2020

Oppdatert 18.03.2020

Koronasmitten kommer stadig nærmere, de første tilfellene er påvist i Orkland og Ørland, og viktige samfunnsaktører i hele landet gjør drastiske tiltak for å begrense spredning av koronaviruset i Norge. 

Lensvik IL organiserer aktivitet som samler grupper av mennesker på trening og kamper, og dermed er det potensiale for spredning gjennom våre aktiviteter. Som en følge av situasjonen og føringene fra alle instanser, innstiller Lensvik IL all aktivitet inntil det blir gitt anbefalinger om å starte opp igjen fra NIF og kommunelegen.

Se oppdaterte råd fra Orkland kommune:

https://www.orkland.kommune.no/koronavirus-covid-19.524959.no.html

Årsmøtet utsettes på ubestemt tid.

Norges Idrettsforbund har gitt generell dispensasjon fra kravet om å avholde Årsmøter innen utgangen av mars. Det vil bli sendt ut ny innkalling når ny dato er bestemt.

Oppdatert informasjon fra NIF om idrettens håndtering og tiltak mot korona-smitte:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Lensvik IL oppfordrer alle til å ha en bevisst holdning til situasjonen og gjøre de tiltak som hver enkelt kan gjøre. Dette betyr:

  • God håndhygiene
  • Unngå at folk samler seg til uorganisert aktivitet som erstatning for vanlige treninger. 
  • Tren gjerne, men gjør det alene.

For de som er ekstra interessert, anbefales denne grundige artikkelen:

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Lensvik IL vil følge tilrådninger fra kommunen etter som de kommer.
0 Kommentar

Svømmevaktliste våren 2020.

Postet av Lensvik IL den 3. Jan 2020

Vaktliste for våren er satt opp. Som i høst er det noen som har to vakter på lista. Dette er fordi vi er for få foreldre å fordele vaktene på, dermed blir det litt mer belastning på alle sammen. 

Prinsippet som er lagt til grunn er at det skal være minst 10 uker mellom hver vakt i husstanden. Noen er satt opp med samme person, og noen får en vakt på far, og en på mor. De som hadde to vakter på vårlista, har fått ei vakt til høsten, og motsatt. Dermed vil det bli tre vakter per år for hver husstand. Det er også forsøkt å ta andre hensyn etter innmeldte behov. 

Husk kun kvinnelige vakter tirsdager etter kl 1930 (rød tekst i lista). Ellers er det bare å bytte.

Svømmehallen vår 2020.pdf

Se også over reglementet for svømmehallen:

Ansvar og arbeidsoppgaver for tilsynsvakten.pdf

Instruks for Lensvik svømmehall.pdf

Regler for badegjester i Lensvik svømmehall.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline