Innkalling til årlig møte Lensvik IL - Gymnastikk og Turn

Postet av Lensvik IL - Gymnastikk og turn den 29. Jan 2017

Årlig møte i Lensvik IL - Gymnastikk og turn

Tid: Tirsdag 14.02.17 kl 18:00

Sted: Lensvik skole, møterom

Saker til årlig møte meldes til styret innen 06.02.17:

Terje Førland

E-post: terjeilensvik@hotmail.com

Sakliste:

1 Godkjenning av innkalling og sakliste

2 Valg av møteleder og møtesekretær

3 Valg av to til å underskrive møteprotokoll

4 Godkjenning av årsmelding

5 Godkjenning av regnskap for 2016

6 Vedtak av budsjett for 2017

7 Valg av representant til styre

8 Eventuelt

Velkommen!


Terje Førland

Leder

Gymnastikk og turn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.